diumenge, 29 de maig de 2011

Història acabada, conflicte resolt

Vull compartir en vosaltres una activitat que vaig dissenyar durant les meues pràctiques i que va funcionar força bé. En el context del projecte sobre l'Àfrica, vaig inventar i dibuixar el conte "Història acabada, conflicte resolt" on dos xiquets africans renyen per omplir primer un poal d'aigua. Passe a explicar esquàticament el desenvolupament de l'activitat:
  • Els alumnes es distribueixen en grups de quatre. 
  • A cada membre li donem una vinyeta que ha de llegir i explicar a la resta del grup. Els grups han de tenir un nivell heterogeni de lectoescriptura per a que aquells amb més dificultats puguen ser ajudats pels més hàbils. 
  • Amb la informació aportada per cadascú, han de consensuar l'ordre coherent de les vinyetes.  
  • A continuació, han de proposar i debatre les possibles solucions al conflicte, les quals han de deixar satisfets a tots dos protagonistes. 
  • Una vegada acordat quin és el millor final possible, han d'escriure el text on s'explica la solució triada i dibuixar la vinyeta que la il.lustre. 
  • Per últim, cada grup explica a la resta de la classe la seua resolució particular.
En una mateixa activitat van treballar la resolució pacífica de conflictes; el treball cooperatiu i dialògic; les característiques de la vida en la sabana africana; les quatre habilitats de la llengua (comprensió i expressió orals i escrites), la seriació (abans, després) i les parts del conte (on passa, a qui li passa, què li passa i com acaba).

Ací teniu l'explicació gràfica:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada